Voorbeeldsjabloon

Uit Japans-Nederlands woordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

Elk lemma is opgebouwd uit volgende door witregels gescheiden velden (zie voor een concrete uitwerking het corresponderende tekstgedeelte onder de horizontale lijn):

[Spelling (kanji/katakana) van het lemma zoals gezaghebbende woordenboeken die hanteren; na een slash eventueel gevolgd door spellingsvariatie]

[etymologische informatie in het geval van Japanse leenwoorden (gairaigo): taal van origine + grondwoord]

[hiragana-transcriptie van het trefwoord]

[rōmaji-transliteratie volgens de internationaal gangbare gemodificeerde Hepburn-notatie]

[woordsoort (Japanse term) tussen 〔〕]

[Nederlandse vertaling, met gebruikmaking van aparte nummering waar meerdere betekenisvelden van toepassing zijn]

[Door de redactie toegekende ID]


望み / 望

のぞみ

nozomi

〔名詞〕

1. hoop, verwachting, [meton., veroud.] betrouwen
2. wens, verlangen, believen
3. vooruitzicht, kans, veelbelovendheid, beloftevolheid

a004009


ビール / 麦酒

オランダ語 bier

びーる

bīru

〔名詞〕

bier, biertje, [scherts.] gerstenat

a004272