Redactionele afkortingen

Uit Japans-Nederlands woordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

A

aardr. aardrijkskunde, aardrijkskundig(e)
adv. bijwoordelijk/adverbiaal gebruik
afk. afkorting
alg. algemeen
Am. Amerikaans(e)
anat. anatomie, ontleedkunde
angl. anglicisme; anglicaans(e)
arch. archaïsch, archaïsme
archeol. archeologie
astrol. astrologie
astron. astronomie
atlet. atletiek
attr. in attributief gebruik


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

B

Barg. Bargoens
basketb. basketbal
beeldh. beeldhouwkunst
bel. beledigend
Belg. België, Belgisch
Belg.N. Belgisch Nederlands
bep. bepaald, bepaaldelijk, bepaling
bet. betekenis(sen)
beurst. beursterm
bijb. bijbels, bijbeltaal
biochem. biochemie
biol. biologie
boeddh. boeddhisme
boekdr. boekdrukkerij
bokssp. bokssport
bouwk. bouwkunde, architectuur
b.v. bijvoorbeeld


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

C

ca. circa
cartogr. cartografie
cf. confer
chem. chemie, chemisch
Chin. Chinees, Chinese
chir. chirurgie
chr. christelijk, christendom
comp. computerterm, informatica
conf. confucianisme
contam. contaminatie
cul. culinair


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

D

delfst. delfstofkunde
diam. bij diamantwerkers
dierk. dierkunde
drukk. drukkersterm
Du. Duits(e)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

E

econ. economie
e.d. en dergelijke(n)
eigenn. eigennaam
elektr. elektrotechniek, elektriciteit, elektrisch
ell. ellips, elliptisch
Eng. Engeland, Engels(e)
entom. entomologie, insectenkunde, insectologie
enz. enzovoort(s)
euf. eufemisme, eufemistisch


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

F

farm. farmacie
fig. figuurlijk
fil. filosofie
filmk. in de filmkunst
fin. financiën
fonet. fonetiek
form. formeel
foto. fotografie
Fr. Frankrijk, Frans


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

G

geldw. geldwezen
gemeenz. gemeenzaam
geneal. genealogie
geneesk. in de geneeskunde
geol. geologie
germ. germanisme
gesch. geschiedenis
gew. gewestelijk
gez. gezegde
goudsm. goudsmederij
Gr. Grieks(e)
gymn. gymnastiek


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

H

hand. handel
Hebr. Hebreeuws
hengelsp. hengelsport
herald. heraldiek
hind. hindoeïsme
hoff. hoffelijk taalgebruik, teineigo 丁寧語
hon. honoratief taalgebruik, sonkeigo 尊敬語
honkb. honkbal
hum. humiliatief taalgebruik, kenjōgo 謙譲語
hypoc. hypocoristisch, vleiend


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

I

i.c.m. in combinatie met
i.e. id est, dat wil zeggen
iem. iemand
iems. iemands
i.h.a. in het algemeen
i.h.b. in het bijzonder
Ind. Indië, Indisch
Ind.N. door Indische Nederlanders gebruikt
inform. informeel


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

J

jachtt. jachtterm
Jap. Japan, Japans(e)
Jav. Javaans(e)
jeugdt. jeugdtaal
journal. journalistiek
jur. juridisch, recht


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

K

kaartsp. kaartspel
kanssp. kansspel
kindert. kindertaal
kooph. koophandel
Kor. Korea, Koreaans(e)
kunstgesch. kunstgeschiedenis
kunstt. kunstterm


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

L

landb. landbouw
landmeetk. landmeetkunde
Lat. Latijn
lett. letterlijk
letterk. letterkunde
lit.t. literaire taal
loc. in de locatief
log. logica
luchtv. luchtvaart


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

M

Mal. Maleis
mar. marine
m.b.t. met betrekking tot
mech. mechanica
meetk. meetkunde
meisjest. meisjestaal
metaalbew. metaalbewerking
meteo. meteorologie
meton. metonymisch
mijnb. mijnbouw
mil. militair
min. minachtend
m.n. met name
muntw. muntwezen
muz. muziek
mv. meervoud
myc. mycologie
myth. mythologie


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

N

nat. natuurkunde
Nl. Nederland, Nederlands(e)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

O

onderw. onderwijs
oneig. oneigenlijk
onoverg. onovergankelijk
oorspr. oorspronkelijk
orth. orthodox, volgens de oosterse kerken
overg. overgankelijk


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

P

pathol. pathologie
pedag. pedagogie
pej. pejoratief
perl. in de perlatief (naamval die een [betrekking van] overgang aanduidt)
plantk. plantkunde
pol. politiek
pregn. pregnant
prot. protestants, protestantisme
psych. psychiatrie; psychologie
pur. purisme


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

R

radiotechn. radiotechniek
rekenk. rekenkunde
rel. religie, religieus
r.-k. rooms-katholiek
Rom. Romeins, Romeinse
ruimtev. ruimtevaart


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

S

schaaksp. schaakspel
scheepsb. scheepsbouw
scheepst. scheepsterm
scheepv. scheepvaart
scheldw. scheldwoord
scherts. schertsend
schild. schilderkunst
Skt. Sanskriet
soc. sociologie
soldatent. soldatentaal
spoorw. bij de spoorwegen
sportt. sportterm
spott. spottend
spr. spreekwoord(en)
spraakk. spraakkunst
spreekt. spreekttaal
stijll. stijlleer
stofn. stofnaam
studentent. studententaal
Sur. Surinaams(e), Suriname(r)
Sur.N. Surinaams Nederlands


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

T

taalk. taalkunde
tandh. tandheelkunde
techn. techniek
tekenk. tekenkunst
telef. telefonie
telegr. telegrafie
text. textielindustrie
tgov. tegenover
theat. theaterkunst, theaterwetenschap
ton. bij het toneel
topon. toponiem
tuinb. tuinbouw


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

U

uitbr. uitbreiding
uitdr. uitdrukking


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

V

verk. verkorting
verkeers. verkeersorganisatie
verlosk. verloskunde
veroud. verouderd
verzameln. verzamelnaam
viss. visserij
Vl. Vlaanderen, Vlaams(e)
vliegert. vliegertaal
voetb. voetbal
volkst. volkstaal
vulg. vulgair, platte taal


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

W

waterst. m.b.t. de waterstaat
wetensch. wetenschap
wev. weverij
w.g. weinig gebruikelijk
wijnh. wijnhandel
wisk. wiskunde
wisselh. wisselhandel
ww. werkwoord(en), werkwoordelijk(e)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

Z

zeemanst. zeemanstaal
zeew. in het zeewezen
zn. zelfstandig(e) naamwoord(en)


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -

verouderd, in onbruik, Oudjapans
vrouwentaal
mannentaal
± geeft aan dat de vertaling in het Nederlands niet precies overeenstemt; bij spreekwoorden gaat dit teken een in het Nederlands vergelijkbaar equivalent vooraf
[] bevat een verklarende aantekening, contextuele informatie of noemt de nuance waarin de Nederlandse vertaling verschilt van het Japanse bronwoord
() bevat een vertaling, context enz. die weggelaten kan worden
{} bevat grammaticale informatie
vervangt het trefwoord


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z -