Overleg:Hoofdpagina

Uit Japans-Nederlands woordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

In verband met de zoekfunctionaliteit van deze Wiki

In dit woordenboek lijkt het niet mogelijk te zijn naar collocaties te zoeken wanneer je slechts een deel ervan weet.
Bijvoorbeeld: Wanneer je op zoek bent naar de betekenis van 拍車を掛ける, dan kan je hier niet geraken doorte zoeken naar enkel 拍車.
In dit voorbeeld is het niet echt nodig deze functionaliteit te hebben, vermits ik de volledige collocatie ken. Maar er zijn wel situaties waar ze wel nuttig is. Wanneer je bijvoorbeeld al de verschillende collocaties die 気 bevatten (in de mate dat deze reeds in Waranwiki zitten) wil weten, dan kun je deze niet zoeken. Of ben ik hier fout?

Op termijn kan de functionaliteit Verwijzingen naar deze pagina (linkermarge onder rubriek "hulpmiddelen") hierbij wellicht van dienst zijn. Na aanklikken krijg je een overzicht van pagina's waarop een link naar het bewuste trefwoord staat. Dus op voorwaarde dat onderdelen van vaste woordcombinaties, collocaties, voorbeeldzinnen enz. klikbaar gemaakt zijn, kan je via dit hulpmiddel gericht zoeken naar context en idiomatisch woordgebruik.David 8 mei 2008 08:51 (CEST)

In verband met de tag [[Category:Xml-toevoegen]]

In verband met de tag [[Category:Xml-toevoegen]] heb ik enkele vragen:

  1. Voor zover ik begrijp krijgen artikels een ID wanneer ze beoordeeld worden compleet te zijn, niet?
  2. De categorie "Xml-toevoegen" bevat een lijst van artikels die nog een ID moeten krijgen, juist?
  3. Is het de bedoeling dat elk artikel dat nog geen ID heeft aan deze "Xml-toevoegen" categorie toegevoegd wordt?
  4. Zoniet, zijn het enkel de belangrijkere artikels zonder ID die in deze categorie terecht komen?
  5. Zoja, dan is het geen probleem (of mogelijk zelfs wenselijk) dat gebruikers van Waranwiki bij het aanmaken van een nieuw artikel deze categorie toevoegen onderaan hun artikel?
  6. Misschien voor de (mijn) duidelijkheid gewoon: Wat is de functie van de "Xml-toevoegen" categorie?

Kevin Rogiers 13 aug 2008 20:15 (CEST)

De aanwezigheid van een ID wijst er niet zozeer op dat een artikel "compleet" zou zijn, maar geeft veeleer aan dat de voornaamste betekenisvelden vermeld en uitgewerkt zijn. De in de xml-toevoegen-lijst opgenomen artikels wachten inderdaad nog op de toekenning van een ID. Met de vermelding van deze categorie signaleerde het redactieteam aanvankelijk dat een lemma voor opname in de xml-database rijp was (een database die voor parsing-programma's [cf. rikai-toepassingen] binnenkort operatief zal worden). Het is dus inderdaad mogelijk om correct uitgewerkte nieuwe bijdragen van deze categorie te voorzien, al kan bij twijfel ook de rubriek [[Category:Nakijken]] voor extra controle ingeroepen worden. De categorie Xml-toevoegen meldt kortom dat een trefwoord in zijn basisbetekenissen voorlopig af is en in aanmerking komt om tot de xml-database te gaan behoren.David 14 aug 2008 02:15 (CEST)